OFERTA

Zapraszam do zapoznania się z ofertą moich usług:

OC, Autocasco, NNW, Szyby, Opony, Assistance, Zielona karta, Ochrona zniżek
OC rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków, AgroCasco, Mienie w gospodarstwie i ubezp. dodatkowe
Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych, mienia od kradzieży, dewatacji, sprzętu elektronicznego, OC, NNW, Assistance domowy
Ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, all risks, Assistance, OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, OC, Bagaż podróżny, Assistance
Zabezpiecz przyszłość rodziny na wypadek gdyby Ciebie zabrakło.

Al. Wojska Polskiego 55/3, Mońki
tel.: 505 630 716