Ubezpieczenie rolne

Proszę wypełnić formularz w celu obliczenia składki ubezpieczenia:

Budynek 1:

Budynek 2:

Budynek 3:

Budynek 4:

Budynek 5:

Budynek 6:

Budynek 7:

Budynek 8:

Al. Wojska Polskiego 55/3, Mońki
tel.: 505 630 716